Jump to the main content block

Office Staff

Director

 
Chen Chi-Neng
Associate Dean of Student Affairs

Ext. 1400

f0622@ctu.edu.tw

 

Military Educator

Li Wen-Zhi
Li Wen-Zhi

Lieutenant Colonel

Navy

Ext. 1421

dpppp9797@ctu.edu.tw

Wu Qiu-Yan
Wu Qiu-Yan

Lieutenant Colonel

Army

Ext. 1416

chiu1231@ctu.edu.tw

Chen Wei-Ming
Chen Wei-Ming

Lieutenant Colonel

Army

Ext. 1418

a71236@ctu.edu.tw

   

 

Health care Teacher

Zhuang Hue-Chy
Zhuang Hue-Chy

Ext. 1417

huechy@ctu.edu.tw

 

Campus Security Members

Lai Shi-Ming
Lai Shi-Ming

Ext. 1418

iasimil@ctu.edu.tw

Wu Jia-Fen
Wu Jia-Fen

Ext. 1414

jessewu@ctu.edu.tw

Zhang Feng-Lai
Zhang Feng-Lai

Ext. 1415

cfl@ctu.edu.tw

Dai rong-hong
Dai rong-hong

Ext. 1413

drh@ctu.edu.tw

Ye Jia-Guan
Ye Jia-Guan